A A A

 

 

Witamy Państwa na stronie KANCELARII ADWOKACKIEJ adwokata Grzegorza Gizelskiego.

 

Adwokat Grzegorz Gizelski w szczególności udziela porad prawnych z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prowadzi sprawy o zbrodnie i występki, jak np.:

  • szpiegostwo, dezinformacja, zamach terrorystyczny, zabójstwo, przerwanie ciąży, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, narażenie na niebezpieczeństwo lub zarażenie, nieudzielenie pomocy, sprowadzenie niebezpiecznego zdarzenia, finansowanie przestępstw o charakterze terrorystycznym, katastrofa i wypadek drogowy, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, zniszczenie i zanieczyszczenie środowiska, pozbawienie wolności, handel ludźmi, groźby, uporczywe nękanie, zmuszenie, utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody, naruszenie miru domowego, zgwałcenie, obcowanie płciowe z małoletnim lub dopuszczenie się innej czynności seksualnej wobec małoletniego, znęcanie, uchylanie od alimentów, zniesławienie i zniewaga, przekupstwo, fałszywe zeznania, zorganizowana grupa i związek przestępczy, fałszerstwo, kradzież, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, niszczenie mienia, paserstwo, działanie na szkodę podmiotu pozostającego pod zarządem,
  • opisane w kodeksie karnym i kodeksie karnym skarbowym (np. przestępstwa karuzelowe i inne związane z VAT i akcyzą) oraz w przepisach karnych pozakodeksowych,
  • a także udziela pomocy prawnej w postępowaniu karnym wykonawczym (jak np. warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie / udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, zamiana kary, wykonanie kary zastępczej).

 

Z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego adwokat Grzegorz Gizelski świadczy doradztwo prawne oraz udziela pomocy prawnej w postaci zastępstwa procesowego przede wszystkim w sprawach dotyczących:

  • wszelkiego rodzaju roszczeń spadkowych, w tym postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, skuteczności rozrządzeń na wypadek śmierci (ważność oraz znaczenie i skutki rozporządzeń testamentowych), wydziedziczenia, zachowku, działu spadku, itp.,
  • problematyki obejmującej nieruchomości (nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, podział i rozgraniczenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, służebności obciążające nieruchomość, darowizna i umowa dożywocia),
  • rozwodów i związanych z nimi rozstrzygnięć o dostarczenie środków utrzymania lub zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego rozkładowi pożycia małżeńskiego,
  • podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi, alimenty, rozstrzygnięcia o sposobie, zakresie lub pozbawieniu wykonywania władzy rodzicielskiej.

 

604 - 560 - 561(9:00 - 21:00)            61 / 677 - 36 - 95 (10:00 - 15:00)


adwokat @ gizelski . com
Wszelkie informacje przekazane adwokatowi w związku z udzielaną klientom kancelarii pomocą prawną jak również wszelkie materiały znajdujące się w aktach sprawy, wiadomości, notatki i dokumenty objęte są nieograniczoną w czasie tajemnicą zawodową. Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej adwokat nie może zostać zwolniony.