A A A

Odszkodowania

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych oraz w wyniku innych zdarzeń losowych mogą uzyskać w KANCELARII ADWOKACKIEJ adwokata Grzegorza Gizelskiego kompleksowe informacje o przysługujących im prawach w stosunku do firm ubezpieczeniowych i sprawców szkody oraz uzyskać pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia odszkodowania na indywidualnie uzgodnionych warunkach finansowych (dostosowanych do aktualnej sytuacji osoby poszkodowanej).

 

Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać poprzez kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem e-maila.

604 - 560 - 561(9:00 - 21:00)            61 / 677 - 36 - 95 (10:00 - 15:00)


adwokat @ gizelski . com
Wszelkie informacje przekazane adwokatowi w związku z udzielaną klientom kancelarii pomocą prawną jak również wszelkie materiały znajdujące się w aktach sprawy, wiadomości, notatki i dokumenty objęte są nieograniczoną w czasie tajemnicą zawodową. Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej adwokat nie może zostać zwolniony.