A A A

Windykacja

Wieloletnie doświadczenie adwokata Grzegorza Gizelskiego w dochodzeniu należności cywilnoprawnych (w szczególności wynikających w prowadzonej działalności gospodarczej), a także upór i zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia założonego celu, pozwalają na zaoferowanie różnego rodzaju skutecznych metod odzyskania długu, z uwzględnieniem dostosowanych do sytuacji finansowej przedsiębiorcy możliwości finansowania postępowania windykacyjnego.

 

 

604 - 560 - 561(9:00 - 21:00)            61 / 677 - 36 - 95 (10:00 - 15:00)


adwokat @ gizelski . com
Wszelkie informacje przekazane adwokatowi w związku z udzielaną klientom kancelarii pomocą prawną jak również wszelkie materiały znajdujące się w aktach sprawy, wiadomości, notatki i dokumenty objęte są nieograniczoną w czasie tajemnicą zawodową. Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej adwokat nie może zostać zwolniony.